Behandlingar

Vi erbjuder all typ av allmäntandvård på vuxna och tar även emot barn.

Nedan presenteras några exempel på den vård du kan få.

Laserbehandling av tänder

Nu utför vi våra behandlingar med laser. För dig som patient innebär detta mer smärtfria behandlingar och du slipper det obehagliga ljudet från borren.

Med hjälp av lasern undviker vi även att ta bort mer tandsubstans än det som är skadat och räddar därmed den friska tandvävnaden.

Vi använder Fotonoa laser. Vill du veta mer om denna laserteknologi läs nedan:

Lagningar

Har du ett större hål i en tand (karies) eller en gammal lagning som har gått sönder, behöver man göra en lagning. En undersökning görs alltid innan man lagar för att se hur omfattande skadan är. Det är inte alltid man känner själv att man har hål i tänderna, då de gör sällan ont förrän dom har blivit riktigt djupa.

Bedövning ges efter önskemål och behov innan man börjar borra bort den skadade delen av tanden. Därefter gör man rent och fyller igen hålet, oftast med plastmaterial.

Du kan börja äta en timme efter lagningen. Tanden kan vara känsligare en period efter lagningen och isa. Det är vanligt och går oftast över. Skulle det inte gå över eller bli värre, kontakta oss så att du kan få hjälp.

Rotbehandlingar

Rotbehandlingar görs bland annat när ett hål blivit så stort att det har kommit in i och skadat tandens inre, pulpan. Då har bakterier kommit in i tandens rotkanal och orsakat en infektion. Detta gör att man får tandvärk. Har hålet blivit så stort, måste man göra rent inne i tanden och rensa bort tandnerven. En annan anledning kan vara tandpressning som har orsakat sprickor i tänderna.

En undersökning görs alltid först för att man ska kunna ställa en diagnos. Vid rotbehandling öppnas tanden upp så att man kommer åt rotkanalen. Därefter rensas tanden så att man får bort tandpulpan, som består av nerver och blodkärl. Rotkanalen görs ren innan den fylls igen med ett gummimaterial, s.k. guttaperka. Sedan fylls öppningen igen på på samma sätt som när man lagar ett vanligt hål.

Oftast krävs flera tillfällen innan man blir klar med rotbehandlingen och självklart får man bedövning när det behövs. När tandnerven är borta känner man inte längre någonting i den tanden.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård innefattar bland annat blekning och skalfasader. Denna typ av tandvård ersätts ej av försäkringskassan, vilket innebär att man får stå för hela kostnaden själv.

Blekning

Här kan du få hjälp med att bleka dina tänder på ett säkert sätt med ett beprövat blekningsmedel som har funnits på marknaden och använts inom professionen i decennier.

Före blekningen görs en bedömning av din munhälsa för att försäkra att dina tänder är i tillräckligt gott skick för att blekas. I vissa fall rekommenderar vi inte blekning, t ex om du har tunn emalj eller ojämnheter i emaljens färg. Detta beror på att resultatet av blekningen förmodligen inte kommer att bli som man har tänkt sig. Det får inte finnas hål i tänderna och eventuella fyllningar ska vara av god kvalitet, annars finns det risk för oönskade biverkningar. Vidare ska tandköttet vara friskt och ytliga beläggningar och tandsten ska tas bort. Ifall man ser tecken på sådant som skulle kunna innebära risker, kan man behöva göra en inledande undersökning.

Enligt läkemedelsverkets regler ska du vara över 18 år för att bleka tänderna, och man bör inte vara gravid eller ammande.

Efter blekningen kan tänderna bli extra känsliga och ila vid kallt eller varmt. Detta är vanligt och går över efter en tid. För att förebygga biverkningarna kan man skölja med fluor före och under tiden man bleker.

Hur länge resultatet varar är individuellt. För att resultatet ska hålla längre så är det viktigt att du är noga med din munhygien. Undvik tobak, kaffe, rödvin och annat som kan missfärga tänderna den närmaste tiden efter blekningen.

Skalfasader

Har man skador på framtänderna kan man täcka dessa tänders framsida med en så kallad skalfasad. Med hjälp av skalfasader kan man även bredda framtänderna för att fylla ut stora mellanrum.

Skalfasader görs oftast i porslin. Innan de sätts fast slipar man först lätt på tandytan, därefter tar man avtryck och väljer färg som passar med resten av tänderna. Eftersom de tillverkas av en tandtekniker, innebär det att det krävs ett återbesök för att prova och “klistra” fast den på tanden.

Protetik

Saknar du en eller flera tänder kan du få nya konstgjorda tänder. För detta finns flera möjliga behandlingar som man får ta ställning till efter en undersökning.

Implantat

Tandimplantat innebär att en titanskruv opereras in i käkbenet som man sedan fäster en specialtillverkad krona på. Detta är den bästa tillgängliga metoden för att ersätta tänder, men den är också den dyraste.

Har man implantat är det mycket viktigt att sköta munhygienen noga och göra rent även mellan tänderna, då infektioner kan uppstå annars.

Kronor och broar

Kronor och broar kan ersätta en eller flera tänder. En bro ersätter flera tänder medan en krona ersätter enstaka tänder.

Om stora delar av en tand saknas och inte går att laga med en vanlig fyllning, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord krona. Till skillnad från implantat, har man kvar tandens rot som man fäster den nya krona på. Först slipar man för att forma till tanden sedan tar man ett avtryck som tandteknikern kan tillverka kronan efter, så att den stämmer överens med övriga tänder.

Saknar man en eller flera tänder kan man behöva göra en bro som ersättning. Närliggande tänder används då som stöd och fäste för bron och de slipas till på samma sätt som för en krona. Detta behandlingsalternativ är billigare än att sätta in implantat.

Kronor och broar kan tillverkas av olika material i olika prisklasser. Porslin eller en kombination av metall och porslin är de vanligaste.

Eftersom det bildas en skarv mellan kronan eller bron och tanden den sitter fast på, kan det lätt fastna bakterier där. Därför är det viktigt att borsta tänderna noga och rengöra även mellan tänderna med t ex en mellanrumsborste.

Proteser

En protes kan ersätta allt från några få till alla tänder. Det finns två sorters avtagbara proteser: delprotes och helprotes. En delprotes fästs i kvarvarande tänder med speciella fästen. En helprotes ersätter alla tänder och sitter kvar med hjälp av suget mellan protes och gom. Efter att en protes är klar kan justeringar behöva göras.

Det kan ta tid innan man vänjer sig vid protesen och det kan ömma i början. Det krävs också tålamod och övning för att lära sig kontrollera protesen så att man kan tugga och tala obehindrat.

En protes ska rengöras två gånger per dag med mjuk tandborste och protestandkräm eller oparfymerat diskmedel. Man ska inte använda vanlig tandkräm då det innehåller slipmedel som kan skada protesen. Borsta även gom och tandkött. Det är viktigt att protesen förvaras i ett glas vatten när den inte används, så att den inte torkar ut och ändrar passform

UA-105308465-1