Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar:

Allmänt tandvårdsbidrag

Varje år har man rätt till ett bidrag från försäkringskassan som kan användas till tandvårdsbesök. Det gäller dock inte estetisk tandvård. Beloppet beror på vilken åldersgrupp man tillhör. Är man mellan 20 och 29 år eller över 75 år får man 300 kronor per år. Mellan 30 och 74 år är beloppet 150 kronor per år. Pengarna dras automatiskt från din räkning efter besöket.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet fungerar likadant för alla, oavsett vilken åldersgrupp man tillhör. Det innebär att du står för hela beloppet upp till 3000 kronor. Kostnaden utöver det (upp till 15000 kronor) betalar du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15000 kronor betalar du endast 15% av det överstigande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån referenspriser som är statligt fastställda. Om din tandläkares pris är högre än referenspriset får du själv betala mellanskillnaden.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du som har en sjukdom eller ett funktionshinder som ökar risken för att din tandhälsa försämras har rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Beloppet är 600 kr per halvår och är framför allt avsett för undersökningar och förebyggande tandvård.

För mer information om det statliga tandvårdsstödet gå in på försäkringskassans hemsida.

UA-105308465-1